Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vacarisses
 
 
COL·LABORADORS

PROTECCIÓ CIVIL SOM TOTS

L'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Vacarisses neix a partir dels tràgics incendis i posteriors aiguats de l'any 1.994 . Davant la falta de coordinació i preparació, de tots aquells voluntaris que van acudir a col·laborar amb els serveis d'emergència. En aquells moments i a partir de les inquietuds que van mostrar un grup de ciutadans del municipi, l'Ajuntament de Vacarisses sensible a la participació dels ciutadans es planteja la creació d'una organització que depenent de l'Ajuntament incorpori als ciutadans a la Protecció Civil sota la modalitat d'incorporació voluntària.

És per això que durant el mes de març de 1.995 es constitueix l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Vacarisses amb els següents objectius:

1.- Prevenció de riscos i situacions d'emergència que puguin afectar al municipi,així com el control de les esmentades situacions amb caràcter previ a l'actuació dels serveis competents o en col·laboració amb aquests.

2.- Treballar per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i més concretament, de llur protecció i seguretat.

3.- Col·laborar preventivament i operativament amb els diferents serveis competents ordinaris   per tal d'evitar riscos , accidents  o minimitzar en la mesura que es pugui, els seus possibles efectes.

4.- Col·laborar amb els ciutadans i entitats ciutadanes en funcions de prevenció de riscos o accidents que puguin afectar persones o béns dins  les activitats soci - culturals dels municipi.

El 2 de maig de 2001 es constitueix l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vacarisses, en acompliment del que disposa la Llei 4/1997 de Protecció Civil (DOGC 2401) i el seu desenvolupament, en el  Reglament de les Associacions de Voluntaris de protecció civil de Catalunya Decret 27/2001, de 23 de gener (DOGC 3317).

Des d'aquella data molts són els quals han prestat el seu servei desinteressat a la nostra Vila, han estat ciutadans de Vacarisses i d'altres municipis.

Iniciem aquesta nova etapa amb il·lusió i desitjant ser compresos i acceptats en la nostra independència, oferint-nos al servei de Vacarisses i dels seus habitants.

El nostre més sincer agraïment pel suport de les entitats socials i civils perquè aquest nou projecte sigui possible.

 

Reservats tots els Drets ® S'autoritza la seva reproducció esmentat l'origen

protecciocivil@vacarisses.cat

Tel. + 34 667 44 96 48

Tel. 93 828 04 04

C-58 pk 31, 08233, Vacarisses