QUE ES PROTECCIÓ CIVIL

Protecció Civil som tots, per dret i per llei. Per dret a l’ajuda que pugui necessitar qualsevol ciutadà. Per llei segons l’article 30.4 de la Constitució. Protecció Civil és un servei públic orientat a establir un sistema de prevenció i de resposta davant qualsevol tipus de risc o situació d’emergència.

QUE ES L'AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS


Persones que per pròpia raó actuen voluntàriament i desinteressadament amb mesures de prevenció, seguretat i socors en benefici de la població civil, en cas de que es vegi afectada per catàstrofes o calamitats públiques, sempre a les ordres de les autoritats competents.

ET NECESITEM - ENS INTERESSA LA SOLIDARITAT


Perquè volem iniciar un camí que ens sembla llarg i dificultós, en el qual, no obstant això, no podem esperar més temps. Ens urgeix donar al nostre poble coneixements bàsics de comportament segons quins siguin els casos d’emergència. Participa en accions de Protecció Civil i així es realitzarà el teu sentit de solidaritat, contribuiràs al desenvolupament d’accions humanitàries en les quals volen generositat, abnegació i sentit de la responsabilitat, que nomes tu pots realitzar.

BUSQUEM PERSONES SENSIBLES, GENEROSES, I SOLIDARIES

Som gent de tota classe, de 18 a 60 anys, unida en una agrupació de voluntaris. Ens mou la il·lusió d’ajudar els altres i de ser útils a la societat, de prevenir i pal·liar els danys produïts per situacions d’emergència o risc. Col·laborem de forma totalment desinteressada i altruista. La nostra única i gran recompensa és la satisfacció de servir els altres Actuem sempre que l’agrupació ens ho demana i ens mobilitza. Protegim a les persones, els seus bens, els boscos, els rius i l’entorn en general. Alertem i coordinem els serveis, les institucions i les tasques humanes i materials. Informem als ciutadans. Però, sobretot ajudem quan hi ha accidents siguin quins siguin.

¿ QUE ES SER VOLUNTARI DE PROTECCIÓ CIVIL ?

Ser voluntari de Protecció Civil vol dir que tens de treballar SOLIDARIAMENT I ALTRUISTE MENT, per ajudar i protegir als demes, i també a tu mateix davant de totes les catàstrofes o calamitats publiques que mai passen fins el moment QUE PASSEN.

El Voluntari de Protecció Civil de Vacarisses, te que dedicar una part del seu temps lliura a la seva formació ( Primers auxilis, Extinció d’incendis, i altres temes que poden ser-li molt útils en els moment d’emergència), i tot això cobrant amb una moneda que no es de curs legal: La satisfacció de treballar uns quants per la seguretat de la nostra població.

La teva col·laboració amb Protecció Civil val molt mes del que tu pots pensar.

MAI NO PODRAS SABER LO IMPORTANT QUE ES LA TEVA AJUDA, SI NO ET DESIDEIXES A COL·LABORAR.

LA TEVA COL·LABORACIÓ FENT PINYA AMB TOTS ELS ALTRES, ES EL MILLOR PATRIMONI QUE PODEM TENIR.